Absalom, Absalom!
Visa titel Debug

Absalom, Absalom!

Romanen utspelar sig före, under och efter amerikanska inbördeskriget och är ett ödesdrama över den gamla amerikanska Södern. Huvudperson är Thomas Sutpen. Mot en bakgrund av rasmotsättningar, familjetragedier och mord får vi följa hans väg från fattig pojke till rik plantageägare och vidare till en bruten och utblottad man.
Detta är en av Faulkners mest komplexa romaner, med långa, målande meningar och ett tätt narativ som lånar från olika genrer och ofta viker av i medvetandeflöden.

Liknande titlar

Språk