Avgifter

Avgifter

Att låna och reservera kostar inget. Men lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala. Här hittar du alla våra avgifter.

Barn och unga ett undantag

Barn och unga under 18 år betalar inte förseningsavgifter eller påminnelseavgifter.

Förseningsavgifter

 • 3 kronor/dag för böcker, tidskrifter, film och tv-spel. (Max 100 kronor om flera medier lämnas samtidigt)
 • Avgift för påminnelse: 25 kr.

Om du inte lämnar tillbaka eller lånar om i tid så tar biblioteket ut en avgift, så kallad förseningsavgift. 

Vi tar också ut avgifter för de påminnelser som vi skickar ut om lånet är mycket försenat.

Lånesystemet registrerar om din bok är försenad. Förseningsavgiften läggs på ditt lånekort.

Förseningsavgiften skapas när du lämnar tillbaka eller lånar om det som är försenat.

Om du har en skuld på över 50 kronor kan du inte låna, låna om eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar lånekortet som vanligt.

Om det du har lånat har gått sönder måste du ersätta materialet. Har du tappat bort de saker som du har lånat måste du också betala.

Försvunna eller trasiga medier

Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar. Ersättning för borttappade medier återbetalas inte, även om du hittar och återlämnar medierna vid ett senare tillfälle.

 • Vuxenbok, även ljudbok: 300 kr.
 • Barn och ungdomsbok, även ljudbok: 150 kr.
 • Pocket: 150 kr.
 • Lättläst bok: 150 kr.
 • Tidskrift, enstaka nummer: 150 kr.
 • Dvd med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Musik-cd: 200 kr
 • Tv-spel med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Dyrbart och svårersättligt material: Individuell ersättning.
 • Fjärrlån: ersätts med taxa från det långivande biblioteket.

Fjärrlån

 • Inom Norden: ingen kostnad.
 • Utomnordiska fjärrlån: 200 kr. Avgiften tas ut av nationell lånecentral.

Nytt lånekort

 • Vuxen: 20 kr
 • Barn: 10 kr

Språk