Bibliotek Uppsalas inköpspolicy

Bibliotek Uppsalas inköpspolicy

Enligt bibliotekslagen, SFS 2013:81, ska folkbibliotekens utbud präglas av allsidighet och kvalitet.

Bibliotek Uppsalas utbud utgår i hög grad från låntagarnas önskemål. Prioriterade grupper är barn och unga, människor med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska.

Bibliotekets medier ska spegla världen ur olika synvinklar, stimulera till läsning och lärande, samt främja jämställdhet och mångfald.

Bibliotek Uppsala ska genom ett allsidigt och kvalitativt utbud bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter.

Språk