Bildguide för Almungebiblioteket

Bildguide för Almungebiblioteket

Glasdörrar på en skola.

Entrén till biblioteket går via skolans huvudentré. Dörröppnare finns ej.

 
En skolkorridor.

När du kommit in genom dörren ligger biblioteket åt höger i korridoren.

 

Till vänster i korridoren hittar du bibliotekets egen entrédörr. Den står öppen när biblioteket är öppet.

 
Ett bibliotek med en informationsdisk till höger i bild.

Till höger i lokalen finns en informationsdisk med personal.

Personalen ger information om det du behöver veta om biblioteket.

 
En trång hall med två toalettdörrar till höger.

Efter informationsdisken och till höger finns toaletterna.

En av dem är en tillgänglig toalett med måtten 1,65 x 1,65 m. Nyckel till toaletterna finns i informationsdisken.

Språk