Fallna kvinnor
Visa titel Debug

Fallna kvinnor

Under sitt arbete med boken ”Farfar var rasbiolog” hittade Eva F. Dahlgren ett fotoalbum med nakna kvinnor från Statens tvångsarbetaranstalt i Landskrona där landets prostituerade kvinnor spärrades in på 1920- och 1930-talen. Kvinnorna skulle gömmas undan och uppfostras samtidigt som de drogs fram i ljuset av myndigheter och rasbiologer för att klassificeras och steriliseras så att de inte förökade sig. Författaren började ta reda på vilka dessa kvinnor  var. Hur såg deras liv ut? Och varför hade de hamnat på Landskrona?

Liknande titlar

Språk