Fantastiska berättelser
Visa titel Debug

Fantastiska berättelser

Tvärsäkra utsagor om verkligheten samsas med lika tvärsäkra utsagor om att vi inte kan veta något bestämt om denna verklighet. I Lars Gustafssons författarskap är nyfikenheten ledstjärna. Han lyckades både utforska och bevara den gåta som vi kallar existensen.

Liknande titlar

Språk