Granskogsfolk
Visa titel Debug

Granskogsfolk

Religionsvetaren David Thurfjell berättar här om svenskarnas relation till naturen och då särskilt skogen. En relation som för många närmar sig det andliga. Thurfjell tecknar också ett historiskt perspektiv, från föreställningar om en besjälad vildmark, via de katolska och lutherska periodernas folktro och troslära, till den moderna tidens exploatering och naturromantik.

Liknande titlar

Språk