I vikingatidens vagga
Visa titel Debug

Vikingatidens vagga

Kristina Ekero Eriksson är kanske Sveriges hetaste populärarkeolog som tidigare gjort sig känd för böcker i historia och arkeologi alltifrån Årstafruns dolda dagböcker till Gamla Uppsala – människor och makter i högarnas skugga. Vi har också kunnat se henne som programledare i dokumentärer om vikingar på SVT. Här beskriver hon Vendeltiden, som  varit ganska fördold för den breda publiken. Sverige var inget isolerat hörn av världen, redan flera hundra år före vikingatiden var nordiska kungar och stormän del av ett vidsträckt kontaktnät ute i det som nu är Europa. Trots att det var ett grundmurat hedniskt rike kunde man samspela med mäktiga kristna delar av kontinenten. Utan Vendeltiden skulle Vikingatiden inte ha kunnat uppstå.

Liknande titlar

Språk