Kläda blodig skjorta
Visa titel Debug

Kläda blodig skjorta

Hur har det varit att vänta och föda barn i Sverige de senaste 150 åren? Kroppens mekanismer för att föda var densamma 1870 som idag men själva födandets förhållanden och förutsättningar har ändrats radikalt. Genom vittnesmål från de som var med berättar Maja Larson om utvecklingen kring barnafödande i Sverige som spänner från 1800-talets hemförlossningar till dagens storsjukhus. Från självlärda gummor med påstådda förbindelser med det övernaturliga fram till vår tid med medicinskt skolade yrkeskvinnor. En utveckling som dock inte skedde över en natt och inte utan motstånd. Nominerad till Augustpriset 2022 i fackboksklassen.

Liknande titlar

Språk