Om en vinternatt en resande
Visa titel Debug

Om en vinternatt en resande

Ramhistorien handlar om att läsaren försöker läsa en bok som heter Om en vinternatt en resande. Varje kapitel är indelat i två delar. Den första delen av varje kapitel är skriven i andra person och beskriver processen som läsaren går igenom för att försöka läsa nästa kapitel i den bok hen läser. Den andra halvan är den första delen av en ny bok som läsaren hittar. Denna andra halva handlar alltid om något som skiljer sig från de föregående delarna och slutet är aldrig förklarat.

Liknande titlar

Språk