Så funkar krig och konflikter
Visa titel Debug

Så funkar krig och konflikter

Hela tiden får vi höra om krig och konflikter. Här får man på ett lättbegripligt sätt lära sig grundorsakerna till varför konflikter uppstår. Det berättas både om politiska konflikter och om motsättningar som uppstår i klassrum eller i familjer. Boken tar upp alternativa lösningar till våld och krig där man exempelvis får lära sig vad sanktioner innebär och hur FN jobbar.

Liknande titlar

Språk