Tillgänglighet

Tillgänglighet

Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Bibliotek Uppsala står bakom den här webbplatsen. Webbplatsen är utvecklad av vår leverantör Axiell Sverige.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotekuppsala.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du mejla webbteambibliotek@uppsala.se eller kontakta oss på telefon 018-7276051.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du hör av dig till webbteambibliotek@uppsala.se eller kontakta oss på telefon 018-7276051 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

Följande fel kan orsaka problem för dig som använder uppläsande hjälpmedel och eller tangentbordsnavigering.

 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att formulär är felmärkta och inte beskriver vad som väljs. (WCAG AA 1.3. WCAG AA 1.3.5, WCAG A 2.5.3, R53)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det går inte att navigera fullt ut i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Markeringen vid tangentbordsnavigering är otillräcklig. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Felmeddelanden indikeras enbart genom röd färg. WCAG AA 4.1.3)
 • Det förekommer att tabeller används för styling.(R83)

Problem vid nedsättning av färgseende

 • Felmeddelanden indikeras enbart genom röd färg, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel (WCAG AA 4.1.3)
 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast, vilket kan göra dem svårupptäckta eller svårläsliga för dig. (WCAG AA 1.4.3) och WCAG AA 1.4.11 )

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden indikeras enbart genom röd färg, vilket kan orsaka problem för dig. (WCAG AA 4.1.3)
 • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll, vilket kan göra det svårt för dig att hitta information. (WCAG AA 2.4.5)

Hur vi testat webbplatsen

Bibliotek Uppsala har uppskattat tillgängligheten med granskning genom verktyget Wave Web Acessibility Evaluation Tool. Bibliotek Uppsala har också genomfört självskattningstest och manuell granskning av webbplatsen.

Bibliotekuppsala.se publicerades 29 november 2016.

Redogörelsen uppdaterades 20 oktober 2020.

Språk