Svälten
Visa titel Debug

Svälten

Missväxtåren 1867-1869 var den senaste riktigt svåra naturkatastrofen i Sverige. Hungersnöden fick konsekvenser i form av stora sociala spänningar och massemigration. Författaren beskriver även svältkatastrofer från tidernas början fram till idag. Kommer vi kunna undvika liknande katastrofer i framtiden eller sätter klimatförändringarna stopp för att de ska kunna utrotas?

Liknande titlar

Språk