Bildguide för Stadsbibliotekets vuxen- och ungavdelning

Bildguide för Stadsbibliotekets vuxen- och ungavdelning

Här hittar du bilder om tillgängligheten på Stadsbibliotekets vuxen och ungavdelning.

Vuxenavdelningen har två entréer:

  • St. Olofsgatan 15
  • Svartbäcksgatan 17 (gågatan)

St. Olofsgatan är vår mest tillgängliga entré.

En tegelfasad med glasdörrar.

Så här ser entrén till Stadsbiblioteket ut på St: Olofsgatan. Dörrarna öppnas automatiskt med rörelsesensorer.

 
En hall som avslutas med dubbla glasdörrar.

Rakt fram i hallen ligger Stadsarkivet, Folkrörelsearkivet och Fyriskällan. Vill du besöka någon av deras verksamheter finns en automatisk dörröppnare till höger på väggen.

 
Hissdörrar.

Hissen leder upp till Stadsbiblioteket. Till höger om hissen finns en trappa som också leder upp till Stadsbiblioteket.

Hissen har måtten 0,9 x 2,00 m

 
Stentrappa och lång stenramp upp till röd tegelbyggnad.

Från gågatan finns en lång ramp. Underlaget är ojämnt med gatsten.

 
Autoamtiska glasdörrar.

Entrén har automatisk dörröppnare med rörelsesensorer.

Golvet sluttar svagt uppåt och har entrémattor.

 
En plattformshiss mellan två branta trappor.

I glasgården finns en plattformshiss med måtten 1,00 x 1,65 m. Håll hissknappen intryckt under hela hissfärden. Hissen stannar när man släpper knappen.

Det finns också två ramper. En är mycket brant.

Ledstråk leder till informationsdisken.

 
Svagt lutande ramp i sten.

Den andra rampen lutar svagt uppåt.

Informationsdisken på vuxenavdelningen

En rund informationsdisk mitt i biblioteket.

Uppe på vuxenavdelningen finns en informationsdisk med receptionsslinga.

Här hittar du bibliotekets personal. Alla i personalen har namnskylt.

Här kan du:

  • Ställa frågor och få hjälp
  • Skaffa bibliotekskort
  • Låna och lämna tillbaka medier

Vid informationsdisken finns också utlåningsautomater och återlämningsautomater.

Om du känner dig osäker på att använda automaterna så är det bara att fråga personalen. Vi finns här för din skull, och vi hjälper gärna till.

Det går också bra att ringa eller mejla oss.

Telefon: 018-7271700

E-post: kundtjanst@bibliotekuppsala.se

 
En tv-skärm. Under skärmen sitter en display på en pelare.

Vi har ett kölappssystem.

Vill du ställa frågor till personalen? Då kan du ta en kölapp, så hjälper vi dig när det är din tur.

Kölapparna hittar du på vita pelaren bredvid datorerna, under tv-skärmen. (På bilden markerad med grön cirkel.)

Känns det krångligt med kölappar? Prata med personalen så hjälper vi dig.

 

Låna och lämna tillbaka

Ett bord med två skärmar.

Bredvid informationsdisken finns flera låneautomater.

I automaten kan du låna böcker, tidningar och filmer.

Har du glömt lånekortet går det bra att använda personnummer och PIN-kod i automaten.

 
Vägg med två skärmar och två hål i väggen där man lämnar in böcker på ett rullband.

Längs väggen bredvid informationsdisken finns en automat för återlämning.

Du behöver inte ha lånekort eller pin-kod för att lämna tillbaka.

 
alt= " "

Klicka på knappen Återlämna på skärmen och följ instruktionerna.

Bredvid skärmen finns också ett bildstöd som visar hur du lämnar tillbaka.

Det du ska lämna tillbaka ska läggas i den svarta luckan.

Efter att återlämningen är klar kan du välja att få ett kvitto utskrivet.


Toaletter på vuxenavdelningen

Korridor med en skylt toaletter mot en öppen glasdörr.

Toaletterna är gratis.

Toaletterna ligger till höger i korridoren på bilden. Det är nära informationsdisken.

Vid Ingången till toaletterna syns en bild på ett skötbord.

 
Tre toalettdörrar i en bred hall.

Det finns tre toaletter.

En toalett är RullstolsWC med dörröppnare. Den toaletten har måtten 2,0 x 2,20 m.

En toalett har ett skötbord.

Toaletterna har taktila skyltar med relief- och punktskrift.

 

Till rummet för unga

Bredvid författarscenen på vuxenavdelningen finns ingången till Molnet, vårt rum för unga.

Fråga gärna oss i informationsdisken om det som finns i Molnet.

Till barnavdelningen

En stor och lång stentrappa.

Framför informationsdisken på vuxenavdelningen finns en trappa.

Den leder ner till barnavdelningen.

 
En hissdörr mellan två hyllor med tidningar.

Nära trappan finns också en hiss.

Den leder också ner till barnavdelningen.

Språk