Tillgänglighet för hörselskadade i Mallas sal

Tillgänglighet för hörselskadade i Mallas sal

Störningar påverkar hörslingan

Tillgängligheten för hörselskadade i Mallas sal påverkas av ett ställverk beläget under bibliotekets lokaler. Ställverket orsakar ett brummande ljud som hörs när man ställer om sin hörapparat till T-läge. Tyvärr går ställverket inte att flytta, och störningarna är för stora för att kunna skärmas av. Mallas sal har en hörslinga som fungerar, men på grund av störningarna så fungerar användningen av denna i praktiken inte optimalt. Störningarna är dock något mindre till vänster i salen.

Nytt hörhjälpmedel finns!

För att öka tillgängligheten har Stadsbiblioteket köpt in ett FM-system (likt en guideutrustning) med omslutande hörlurar som alternativ till hörslingan. Det används med hörapparaten ställd i vanligt läge, vilket innebär att hörlurarna fungerar som en slags förstärkare. Systemet har testats och köpts in i samråd med Hörselskadades Riksförbund Uppsala. Testpersonerna, som hade olika typer av hörlurar, tyckte att systemet fungerade bra – vi hoppas att det ska fungera bra även för dig. Välkommen in att testa på något av våra program i Mallas sal!

Tolkning kan beställas

Önskar du att vi beställer in tolkning (skriv-, TSS-, teckenspråkstolk eller dövblindtolkning) till något av Stadsbibliotekets arrangemang, mejla i så fall till kundtjanst@bibliotekuppsala.se senast två veckor innan arrangemanget äger rum, gärna tidigare.

Föredrar du så går det självklart bra att beställa tolk själv från tolkcentralen. Epost: tolkcentralen@regionuppsala.se. Telefon: 018-6116734

Kontakt

Har synpunkter eller frågor till oss, kontakta gärna Jonna Knutsson, tillgänglighetsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Uppsala: jonna.knutsson@uppsala.se

Språk