Visa titel Debug

V

Romanen växlar mellan två olika berättelser. Den ena delen är episoder med Benny, Stencil och andra medlemmar i ett gäng under 1956. I den andra delen skildras olika historiska kriser, som i sig är Stencils försök att lösa de ledtrådar han tror kommer att leda honom till "V." De två narrativen nystas samman med hjälp av utdrag ur Stencils fars dagbok, där fadern berättar om sitt liv som brittisk spion. Mot slutet har de två berättelserna närmat sig varandra, som två linjer som formar ett V.

Liknande titlar

Språk