Violeta
Visa titel Debug

Violeta

Isabel Allendes nya roman är skriven i brevform. Den spänner sig från en pandemi till en annan och utgör ett epos om såväl Chiles som huvudpersonens egen dramatiska historia, om jordbävning, militärkupp och kvinnliga vedermödor.

Liknande titlar

Språk