Anpassade böcker

Har du svårt att läsa tryckta böcker? Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, talböcker och taltidningar.

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker.

Lättlästa böcker är för dig som tycker att det är svårt att läsa.

Lättlästa böcker finns både för barn, unga och vuxna.

Det finns både lättlästa faktaböcker och romaner.

På biblioteket kan du få hjälp att hitta en bok som passar dig.

I den här länken finns tips på lättlästa böcker: Lättlästa böcker

För dig med en synnedsättning finns storstilsböcker. En storstilsbok har större bokstäver och är ibland uppdelad på flera delar eftersom sidantalet ökar.

Vi har ett urval av storstilböcker på alla våra bibliotek. Du kan reservera böcker till ditt hembibliotek gratis.

Här hittar du en lista med alla storstilsböcker som finns på Bibliotek Uppsala: Lista med storstilsböcker.

Du kan använda menyn Filtrera för att hitta böcker som bättre stämmer överens med det du letar efter. Du kan till exempel filtrera på författare, titel eller utgivningsår.

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synskada. 

Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. 

Ljudböcker däremot, ges ut av bokförlagen och är en kommersiell produkt som vänder sig till alla.

På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

All information om talböcker

Uppsala kommuns taltidning är till för synskadade och för dig som har svårigheter att läsa. Taltidningen ges ut på cd-skiva, en så kallad Daisyskiva. I taltidningen får du aktuella nyheter och annan information från Uppsala kommun. Tidningen skickas ut varannan fredag med uppehåll under sommaren.

Om du vill prenumerera på Uppsala kommuns taltidning ska du kontakta Radio Fyris.

Telefon: 018-7272500

E-post: taltidning@radiofyris.se

Taltidning på biblioteket

I glasgården på Stadsbiblioteket finns också UNT, Expressen och 8 sidor som taltidningar. De spelas på vår taltidningsspelare.

För barn och unga som tycker det är svårt att läsa vanliga textböcker finns Äppelhyllan.

Här finns bland annat talböcker, filmer på teckenspråk och lättlästa böcker. 

Vi har Äppelhyllor på alla våra bibliotek.

Underbara hyllan är till för vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar.

De flesta böckerna på hyllan är lättlästa.

Vem som helst får låna från hyllan.

Underbara hyllan är gjord tillsammans med personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Just nu finns hyllan på Sävjabiblioteket och Stadsbiblioteket.

Sök

Språk