Biblioteken på Facebook

Här hittar du alla våra Facebooksidor!

Sekretess

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. All personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade.

När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Uppsala kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). Informationen kan även bli tillgänglig i land utanför EU/ESS. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Regler och användarvillkor

Språk