Stadsturer

 Tur

 Dag och tid

 Hjortrongatan

 Måndagar 18.00-19.15 

 Orvars väg

 Onsdagar 17.30–18.30 

 Topeliusgatan 2-4

 Onsdagar 18.30-19.15

 

Språk