دری (dari)

خوش آمدید به کتابخانه

قرض بگیرید – کاملا رایگان.

کتاب، کتاب های گویا و کتاب های صوتی. نشریات

سی دی فلم بازی تلویزیونی کورس های آموزش

لسان.

 

شرایط امانت گرفتن.

کارت کتابخانه شما

• کارت کتابخانه یک مدرک معتبر شخصی است.

• برای امانت گرفتن، تمدید مدت امانت و رزرو کتاب

از طریق اینترینت، به یک کلمه رمز (pin-kod)

ضرورت دارید.

• اگر کارت کتابخانه شما گم شد، با ما تماس بگیرید

تان آنرا مسدود کنیم.

• ما اطلاعات شخصی شما را بر اساس قانون

محافظت از معلوما شخصی افراد، مورد استفاده

قرار می دهیم.

 

مدت امانت

• در اغلب موارد می توانید یک کتاب را به مدت

چهار هفته به امانت بگیرید.

• اگر کتابی رزرو نشده باشد می توانید مدت امانت

آنرا از طریق bibliotekuppsala.se و یا

تلفون 0187271700 تمدید نمایید.

• اگر کتاب یا آنچه امانت گرفته اید را پس ندهید، ما

برای شما یک ورق یاد آوری روان می کنیم.

• اگر شما بخواهید ما می توانیم سه روز قبل از

پایان مدت امانت کتاب/ وسایل از طریق ایمیل یا

اس. ام اس به شما یاد آوری کنیم.

 

اگر با تاخیر امانت خود را پس بدهید.

• امانت گرفتن رایگان است، اما اگر آنچه

امانت گرفته اید را نا وقت پس بدهید هزینه

ای از شما اخذ می کنیم.

• اگر کلانسال هستید و مبلغی بیش از 50

کرون بدهکار باشید، تا زمانی که آن را

پرداخت نکرده اید نمی توانید امانت

بگیرید.

• اطفال و نوجوانان زیر 18 سال هزینه

تاخیر نمی پردازند.

 

نمونه هزینه های دریافتی.

هزینه تاخیر

کتاب، مجله، سی دی، فیلم و غیره 3 کرون

در روز.

هزینه یاد آوری 25 کرون برای هر نوبت.

شما برای همه آنچه همزمان پس بدهید

حداکثر 100 کرون پرداخت می کنید.

 

سایر هزینه ها

کارت کتابخانه جدید 20 کرون، برای

اطفال 10 کرون.

همه هزینه ها و معلومات کامل در مورد

شرایط امانت گرفتن را در اینجا پیدا کرده

می توانید

:bibliotekuppsala.se/lanevillkor

 

آیا آنچه جستجو می کنید در کتابخانه

وجود دارد؟

اگر آنچه قصد به امانت گرفتنش دارید، را

فرد دیگری قرض کرده باشد می توانید آنرا

رزرو کنید. اگر آنچه جستجو می کنید را

نداشته باشیم، می توانید از ما تقاضا کنید

آنرا خریداری نموده یا از کتابخانه دیگری

برای شما امانت بگیریم.

 

یک کتابخانه کامل در خانه شما

سایت انترنتی کتابخانه

bibliotekuppsala.se بطور شبانه

روزی در تمام ایام سال باز است. برای

استفاده از bibliotekuppsala.se باید

یک حساب کاربری باز کنید. این حساب

کاربری شخصی بوده و ضرورت به کارت

عضویت و کلمه زمز ورود دارد.

Språk