Dark Academia

Vi tipsar om böcker inom Dark Academia – en genre sprungen ur en romantisering av gamla akademiska miljöer.

Vad är Dark Academia egentligen? Ibland sägs det vara en litterär genre. Andra tolkar det som ett estetiskt uttryck – både i litteratur, mode och inredning. Begreppet har tagit fart på sociala medier och inbegriper flera skönlitterära genrer.

Det som är gemensamt för all Dark Academia är en romantisering av gamla akademiska miljöer. Tänk allt från murriga studentrum vid Oxford eller Cambridge på tidigt 1900-tal, till nutida berättelser som utspelar sig vid anrika lärosäten på USA:s östkust, som Yale eller Harvard.

Även arkitektur och litterära grepp med gotiska inslag är vanligt förekommande, vilket gör att man ibland räknar in böcker som utspelar sig i andra typer av gamla institutioner.

Sävjabibliotekets personal tipsar här om vitt skilda titlar inom Dark Academia-estetiken.

Språk