Att träna på ordens former gör att man utvecklar sitt språk och får en djupare förståelse för hur kommunikationen fungerar. Om du kan skilja på ordens form och innehåll så är du bra förberedd för att lära dig läsa.
573899
Author: Stark, Ulf
616929
Author: Eriksson, Jessica
612790
Author: Rådström, Sofia
603740
Author: Laden, Nina
438663
Author: Ashby, Elvira
552374
Author: Berg, Sara
612791
Author: Rådström, Sofia
603802
Author: Lindman, Mervi