Får man skriva så?

Litteratur vid språkets och den goda smakens gränser.

Språk