För äldreomsorgen

Här har vi samlat information om vilken service Bibliotek Uppsala kan ge till äldreomsorgen.

Boklådor till boenden

Äldreboenden, trygghetsboenden, korttidsboenden, träffpunkter och dagverksamheter för personer med demenssjukdom kan få boklådor från Bibliotek Uppsala. Boklådorna kommer var sjätte vecka och anpassas efter behov och önskemål.

Utöver vanliga böcker kan boklådor innehålla talböcker, filmer, tidskrifter, CD-skivor och böcker med stor stil.

Boenden på landsbygden får sina lådor via biblioteksbussen.

Minneslådor

Minneslådor kan enkelt beskrivas som små museum-lådor med olika teman. De innehåller föremål, böcker, dofter med mera och kan användas vid samtal och för att trigga minnen. Lådorna lånas ut till äldreboenden, träffpunkter, korttidsboenden och dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Bokkassar

Nu finns möjlighet att låna bokkassar till äldreomsorgen! Vissa kassar passar för bokcirklar och andra är anpassade för högläsning eller samtal i grupp, till exempel för personer med demenssjukdom. Kassarna innehåller böcker, föremål samt förslag på samtalsfrågor. Exempel på teman i kassarna är Lyrik, Årstider, Nobelfest och Katter.

Minnespromenader

Lånar du en minnespromenad får du en kasse med till exempel en tipspromenad eller en utställning. De flesta kassar innehåller även minnestriggande föremål i samma teman som promenaderna.

Studiebesök på biblioteket

Vi på Bibliotek Uppsala vill verka för att ge stöd, hjälp och inspiration till personer som arbetar inom äldreomsorgen eller är anhöriga. Vi tar därför gärna emot studiebesök hos oss på biblioteket. 

Kulturombudsträffar

Två gånger per år ordnas träffar för äldreomsorgens kulturombud och aktivitetsansvariga. Vi pratar om aktuella teman, tipsar om böcker och utbyter erfarenheter med varandra.

Uppsökande Kulturprogram

Alla vårdboenden inom Uppsala kommun får kulturprogram som bokas in av Bibliotek Uppsala.

Kontakt

Kontakta Malin Pennlöv för mer information om bokvagnsturer, boklådor, bokkassar, minnespromenader och studiebesök.

E-post: malin.pennlov@uppsala.se

Telefon: 018-7271770

Kontakta Karin Hedvall för mer information om minneslådor, kulturombudsträffar och uppsökande kulturprogram

E-post: karin.hedvall@uppsala.se

Telefon: 018-7271770

Språk