Nationella minoritetsspråken

Biblioteket ska uppmärksamma de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoriteter är grupper av människor som har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet. I Sverige har vi fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Det innebär att det svenska samhället har ett särskilt ansvar för att språken ska kunna leva vidare, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

Svenska bibliotek ska uppmärksamma de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Vill du få hjälp att hitta litteratur som passar dig? Fråga oss gärna!

Finska språket i Uppsala

De nationella minoriteterna ska kunna använda språket i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande. Uppsala är ett sådant område för det finska språket.

Om finskt förvaltningsområde

Om Uppsala kommuns arbete med de nationella minoriteterna

Finsk bokcirkel

Är du intresserad av en bokcirkel på finska? Kontakta kundtjanst@bibliotekuppsala.se

Evenemang

Laddar

Böcker på finska

644333
Av: Keskitalo, Jorma
644334
Av: Keskitalo, Jorma
656405
Av: Takanen, Anna
667050
Av: Kortelainen, Anna
669711
Av: Valta, Reijo
672384
Av: Turtiainen, Maarit
654316
Av: Riihonen, Riikka
654236
Av: Gabrielsson, Otto
654660
Av: Mustonen, Enni
654661
Av: Paavilainen, Ulla-Maija

Språk