Skaffa lånekort

Att skaffa lånekort hos oss är gratis.

1. Fyll i formuläret längst ner på sidan för att göra en ansökan. 

2. Besök ett av våra bibliotek för att få lånekortet och aktivera det. Ta med giltig legitimation.

Observera: Har du ingen fullständig adress eller fullständigt personnummer kan du inte fylla i formuläret online. Kom till biblioteket så hjälper vi dig. Ta med giltig legitimation.

För barn och unga under 18 år

Barn kan få lånekort från det år de fyller sex år. Barn och unga under 18 år måste ha vårdnadshavares underskrift för att få skaffa lånekort.

Blankett för lånekortsansökan för barn (pdf) 

Lånekortsansökan
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(4 siffror; 4 digits)

Språk