Högläsningstips

Här hittar du några tips på hur högläsningen blir rolig hemma hos er!
  • Gör en mysig stund av högläsningen och sitt tillsammans så att ni kan titta både på varandra och i boken.

  • Du behöver inte läsa texten exakt som det står – det går också bra att berätta till bilderna. Anpassa läsningen efter vad som passar ditt barn.

  • Variera din röst och gör texten mer levande med olika ljud. Använd din kropp och olika ansiktsuttryck för att förstärka högläsningen. Vänta in barnet och ge barnet tid att prata och berätta.

  • Prata om det som barnet visar intresse för.

  • Ställ frågor och fundera tillsammans.

  • Läs gärna samma bok flera gånger.

  • Läs på ditt modersmål! Ju bättre ditt barn kan sitt modersmål desto lättare blir det att lära sig andra språk.

  • Bygg ut det barnet säger genom att upprepa och lägga till ord. Om barnet säger ”lalle” kan du säga ”ja, det där är ju en nalle!” På det sättet visar du att du har förstått och hjälper samtidigt barnet att utveckla språket.

Språk