Tillgänglighet

Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och kända tillgänglighetsproblem, samt hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Bibliotek Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotekuppsala.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

E-post: webbteambibliotek@uppsala.se

Telefon: 018-7276051

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du hör av dig till oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webbteambibliotek@uppsala.se

Telefon: 018-7276051

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83, WCAG A 1.3.1)
  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.1.1. och WCAG A 1.4.5)
  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG A 2.1.1.)
  • Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)
  • Rubriknivåer har inte alltid semantiskt korrekt ordning (WCAG A 2.4.6)
  • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll, vilket kan göra det svårt för dig att hitta information. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under våren 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek Uppsala åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Enligt vår leverantör Axiell Sverige kommer det krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och det kommer inte ske under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör Axiell Sverige har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Bibliotek Uppsala har uppskattat tillgängligheten med granskning genom verktyget Wave Web Acessibility Evaluation Tool. Bibliotek Uppsala har också genomfört självskattningstest och manuell granskning av webbplatsen.

Bibliotekuppsala.se publicerades 29 november 2016.

Redogörelsen uppdaterades 12 april 2023.

Sök

Språk