Boken kommer

Bibliotek Uppsala erbjuder stöd och hjälp för äldre. Här kan du läsa om vilken service biblioteket kan ge.

På Bibliotek Uppsala lånar du böcker under hela livet. När du inte längre kan komma till oss kommer vi till dig.

Du som är äldre eller anhörig kan få stöd och hjälp från biblioteket.

För äldreomsorgen

Bokvagnsturer

En bibliotekarie går bokvagnsturer på boenden var sjätte vecka, lånar ut böcker och tar upp beställningar. Bokvagnen anpassas efter behov och önskemål.

Boklådor till boenden

Äldreboenden, trygghetsboenden, korttidsboende, träffpunkter och dagverksamheter för personer med demenssjukdom kan få boklådor från Bibliotek Uppsala. Boklådorna kommer var sjätte vecka och anpassas efter behov och önskemål.

Utöver vanliga böcker kan boklådor innehålla talböcker, filmer, tidskrifter, CD-skivor och böcker med stor stil.

Boenden på landsbygden får sina lådor via Biblioteksbussen.

Minneslådor

Minneslådor kan enkelt beskrivas som små museum-lådor med olika teman. De innehåller föremål, böcker, dofter etc. och kan användas vid samtal och för att trigga minnen. Lådorna lånas ut till äldreboenden, träffpunkter, korttidsboenden och dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Bokkassar

Nu finns möjlighet att låna bokkassar till äldreomsorgen! Vissa kassar passar för bokcirklar och andra är anpassade för högläsning eller samtal i grupp tex för personer med demenssjukdom. Kassarna innehåller böcker, föremål samt förslag på samtalsfrågor. Exempel på teman i kassarna är Lyrik, Årstider, Nobelfest och Katter.

Minnespromenader

Lånar du en minnespromenad får du en kasse med till exempel en tipspromenad eller en utställning. De flesta kassar innehåller även minnestriggande föremål i samma teman som promenaderna.

Kulturombudsträffar

Två gånger per år ordnas träffar för äldreomsorgens kulturombud och aktivitetsansvariga. Vi pratar om aktuella teman, tipsar om böcker och utbyter erfarenheter med varandra.

Uppsökande Kulturprogram

Alla vårdboenden inom Uppsala kommun får kulturprogram som bokas in av Bibliotek Uppsala. För mer information ta kontakt med: Karin Hedvall, karin.hedvall@uppsala.se, 018 7271720

För privatpersoner

Boken kommer

Boken kommer innebär att biblioteket skickar hem böcker till dig som inte själv kan ta dig till biblioteket. 

Talböcker

Talböcker är till för dig som är synskadad, har en läsnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning som hindrar dig från att läsa tryckt text.

Du som inte själv har möjlighet att ta dig till biblioteket
kan få hemsändning av talböcker.

Studiebesök på biblioteket

Vi på Bibliotek Uppsala vill verka för att ge stöd, hjälp och inspiration till personer som arbetar inom äldreomsorgen eller är anhöriga. Vi tar därför gärna emot studiebesök hos oss på biblioteket. Hör gärna av dig till kontaktpersonen för denna sida om du vill veta mer.

Kontakta oss

Malin Pennlöv

E-post: malin.pennlov@uppsala.se

Telefon: 018-7271745

 

Karin Hedvall (för minneslådor, kulturombudsträffar och uppsökande kulturprogram).

E-post: karin.hedvall@uppsala.se 

Telefon: 018-7271720

Telefontider

Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Postadress 
Boken kommer
Uppsala stadsbibliotek 
Box 643 
751 27 Uppsala

E-post: bokbuss@uppsala.se