Sök böcker, filmer, musik...

En enkrona och en femkrona

Att låna och reservera kostar inget. Men lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala.

Tillfälligt slopade förseningsavgifter

Till och med 16 maj 2021 tar vi inte ut några förseningsavgifter för det som lämnas tillbaka för sent. Detta på grund av covid-19-läget i Uppsala.

Barn och unga

Barn och unga under 18 år betalar inte förseningsavgifter eller påminnelseavgifter.

Förseningsavgifter

 • 3 kronor/dag för böcker, tidskrifter, film och tv-spel. (Max 100 kronor om flera medier lämnas samtidigt)
 • Avgift för påminnelse: 25 kr.

Om du inte återlämnar i tid får du betala en avgift, så kallad förseningsavgift. 

Vi tar också ut avgifter för de påminnelser som vi skickar ut om lånet är mycket försenat.

Lånesystemet registrerar om din bok är försenad. Förseningsavgiften läggs på ditt lånekort.

Om du har en skuld på över 50 kronor kan du inte låna eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar lånekortet som vanligt.

Om det du har lånat har gått sönder måste du ersätta materialet. Har du tappat bort de saker som du har lånat måste du också betala.

Försvunna eller trasiga medier

Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar. Ersättning för borttappade medier återbetalas inte, även om du hittar och återlämnar medierna vid ett senare tillfälle.

 • Vuxenbok, även ljudbok: 300 kr.
 • Barn och ungdomsbok, även ljudbok: 150 kr.
 • Pocket: 150 kr.
 • Lättläst bok: 150 kr.
 • Tidskrift, enstaka nummer: 150 kr.
 • Dvd med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Musik-cd: 200 kr
 • Tv-spel med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Dyrbart och svårersättligt material: Individuell ersättning.
 • Fjärrlån: ersätts med taxa från det långivande biblioteket.

Fjärrlån

 • Inom Norden: ingen kostnad.
 • Utomnordiska fjärrlån: 200 kr. Avgiften tas ut av nationell lånecentral.

Nytt lånekort

 • Vuxen: 20 kr
 • Barn: 10 kr

Kopierings- och utskriftskostnader

Du kan kopiera och skriva ut på alla Bibliotek Uppsalas bibliotek.

På Stadsbiblioteket och Gottsundabiblioteket måste du köpa ett kopieringskort för att kunna kopiera eller skriva ut.

 • A4 svart-vit: 2 kronor per sida
 • A3 svart-vit: 4 kronor per sida
 • A4 färg: 6 kronor per sida
 • A3 färg: 12 kronor

På Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket kan du köpa ett laddningsbart kopieringskort för 30 kronor med 15 markeringar. Du kan sedan ladda kortet med fler markeringar. Du kan också köpa ett engångskort för 10 kronor med 5 markeringar. 1 markering motsvarar 2 kronor.

På Gottsundabiblioteket

På Gottsundabiblioteket kan du köpa kopieringskort för 50 kronor med 35 kopior.

Faxkostnader Gottsundabiblioteket

 • Inom Sverige: 10 kronor första sida, följande sidor 5 kronor/sida
 • Inom Europa: 20 kronor första sida, följande sidor 5/sida
 • Övriga världen: 30 kronor första sida, följande sidor 5 kronor/sida
 • Mottagande av fax: 5 kronor/sida