Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt i våra lokaler.

Öppettider

Bälingebibliotekets röda fasad och entrédörr.

Kontakta Bälingebiblioteket

Adress: Lundgårdsvägen 2, 743 81 Bälinge

Telefon: 018-7274873

E-post: balingebiblioteket@uppsala.se

   Följ Bälingebiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta

Vänförening

Bälingebibliotekets kultur- och vänförening