Sök böcker, filmer, musik...

Från 1 maj kan du inte längre använda filmtjänsten Cineasterna via Bibliotek Uppsala.

Bibliotek Uppsala avslutar abonnemanget på filmtjänsten Cineasterna under våren. Det är en av de besparingsåtgärder som genomförs inom Kulturförvaltningen 2021.

Vi kommer inte erbjuda någon ny filmtjänst. I och med att detta är en besparingsåtgärd finns inget utrymme i bibliotekets budget för någon digital filmtjänst i nuläget.

Cineasterna har varit en uppskattad och väl använd tjänst, men den har samtidigt inneburit en stor kostnad för biblioteksverksamheten. Bibliotek Uppsala måste i nuläget prioritera annan verksamhet. Prioriteringen har gjorts utifrån bibliotekets övergripande uppdrag och styrdokument som reglerar vad biblioteket ska erbjuda för medier, tjänster och service.

Läs mer

Läs mer om bibliotekets uppdrag här (Biblioteksplan för Uppsala kommun).