Lånevillkor

Här hittar du alla våra låneregler, lånetider och avgifter.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det betyder att du ansvarar för böcker och annat som lånas med kortet.

Barn kan få lånekort från det år de fyller sex år. Barn under 18 år behöver vårdnadshavares underskrift för att få ett lånekort.

Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånas på lånekort för barn under 18 år.

Du behöver en PIN-kod för att låna, låna om och reservera.

Om ditt lånekort kommer bort, kontakta oss så spärrar vi kortet. Vill du ha ett nytt kort kostar det 20 kronor för vuxen och 10 kronor för barn.

Har du glömt ditt lånekort hemma kan du låna med personnummer och PIN-kod i våra låneautomater, eller visa legitimation.

Avsluta lånekort

Vill du inte längre ha lånekort hos oss, behöver du avsluta ditt låneavtal. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till kundtjanst@bibliotekuppsala.se eller besöka något av våra bibliotek. Dina personuppgifter ligger kvar tills du själv säger upp avtalet med Bibliotek Uppsala.

Behandling av personuppgifter

Som innehavare av ett bibliotekskort har du ingått ett avtal med Bibliotek Uppsala. För att vi ska kunna leva upp till vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig.

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna lagras för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster och för att biblioteket ska kunna komma i kontakt med dig som användare.

I biblioteksdatasystemet finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och låntagar-ID. Dessutom visas lån och reservationer.

All personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade.

När vi hjälper dig med uppgifter som rör lån och vårt låntagarregister behöver du visa giltig legitimation.

Uppgifter om lån och avgifter

Uppgifter om dina lån försvinner när du lämnar tillbaka det du lånat. Undantag görs för dvd, cd och tv-spel. De uppgifterna sparas i tre dagar efter återlämning för att vi ska kunna kontakta dig om någon skiva blivit kvarglömd.

Personliga utskick sparas i biblioteksdatasystemet i 30 dagar. Detta görs för att bibliotekets personal ska kunna se att meddelandena har skickats.

Om du har en avgift att betala är uppgifterna kvar till dess att du har betalat avgiften.

På bibliotekuppsala.se avgör du själv om du vill spara din lånehistorik och en minneslista. Det är bara du som kan se de uppgifterna. Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga.

Vill du veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig? Vänd dig till Uppsala kommuns dataskyddsombud.

Lånetiden är normalt fyra veckor. Du ansvarar själv för att lämna tillbaka det du lånat i tid. Du kan se lånetiden i Mina sidor eller på lånekvittot.

Reservationslånetid

Om någon står i kö på det som du lånat blir lånetiden kortare, normalt 14 dagar.

Låna om

Du kan låna om i Mina sidor eller skicka ett mejl till vår kundtjänst kundtjanst@bibliotekuppsala.se. Du kan också ringa oss på 018-7271700 eller låna om på något av våra bibliotek.

Att låna och reservera kostar inget. Men lämnar du tillbaka för sent eller lånar om för sent får du betala.

Om du har en skuld på över 50 kronor kan du inte låna, låna om eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar lånekortet som vanligt.

Barn och unga ett undantag

Barn och unga under 18 år betalar inte förseningsavgifter eller påminnelseavgifter.

Förseningsavgifter och påminnelseavgifter

 • 3 kronor per dag.
 • Första påminnelsen: 2 veckor efter förfallodatumet. Kostnad: 25 kronor.
 • Andra påminnelsen: 6 veckor efter förfallodatumet. Kostnad: 25 kronor.
 • Räkning: Skickas som brev 10 veckor efter förfallodatumet.

Lånesystemet registrerar om din bok är försenad. Förseningsavgiften läggs på ditt lånekort. Förseningsavgiften skapas när du lämnar tillbaka eller lånar om det som är försenat.

Du kan välja att få påminnelser via e-post eller brev. Var noga med att din e-postadress är uppdaterad på ditt bibliotekskonto. Räkningar skickas alltid som brev.

Om det är kö på det du har lånat skickas en extra påminnelse strax efter förfallodatumet.

Vi kan meddela dig via sms eller e-post tre dagar innan lånetiden går ut. Var noga med att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade på ditt bibliotekskonto.

Observera att påminnelsen är en extra hjälp. Om du av någon anledning inte får en påminnelse, till exempel vid tekniska problem, är det ändå ditt ansvar att lämna tillbaka det du lånat i tid.

Om något du lånat kommit bort eller gått sönder behöver du betala en avgift.

Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar. Ersättning för borttappade medier återbetalas inte, även om du hittar och återlämnar medierna vid ett senare tillfälle.

 • Vuxenbok, även ljudbok: 300 kr.
 • Barn och ungdomsbok, även ljudbok: 150 kr.
 • Pocket: 150 kr.
 • Lättläst bok: 150 kr.
 • Tidskrift, enstaka nummer: 150 kr.
 • Dvd med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Musik-cd: 200 kr
 • Tv-spel med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Dyrbart och svårersättligt material: Individuell ersättning.
 • Fjärrlån: ersätts med taxa från det långivande biblioteket.

Språk