Sök böcker, filmer, musik...

På spaning efter själen

Sverige är enligt alla internationella undersökningar ett av världens bästa länder att leva i. Men materiell välfärd och livsmening går inte nödvändigtvis hand i hand. Om detta vittnar ökande psykisk ohälsa och meningsfattigdom.

Under rubriken På spaning efter själen närmar vi oss genom tre föreläsningar och fördjupande samtal samtidens existentiella kriser med perspektiv från bland annat antropologi, psykologi, teologi och sociologi.

Inträde: Kostnadsfritt för S:t Lukas medlemmar. Övriga: 50 kronor per kväll, hela serien 110 kronor. Förbokning (ej obligatorisk): uppsala@sanktlukas.se.

Samarrangör: S:t Lukas psykoterapimottagning sanktlukas.se/uppsala

Del 1 av 3 – Själen som rum

Tisdag 28 januari 18.00

Antropologen Mikael Kurkiala talar med utgångspunkt i sin bok När själen går i exil om ”människoblivandets” villkor i en sekulariserad samtid. Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen?

Del 2 av 3 – Själen som språk

Onsdag 11 mars 18.00

Prästen Kerstin Dillmar utgår från sin och Lars Björklunds bok Rum för livet – att hitta språk för verkligheten i sökandet efter ett språk som förmår rymma livets existentiella skav och förvandlingar.

Del 3 av 3 –Själens arenor

Måndag 20 april 18.00

Psykologen och psykoterapeuten Camilla von Below utforskar skiftande tolkningsramar – medicinska, psykologiska, sociologiska och teologiska – för att förstå psykiskt lidande. Vad gör olika tolkningsramar med vår självförståelse?