Genomför den hos oss.

Kultur för alla

Modeshow? Filmcirkel? Utställning? Konsert? Poetry slam? Har du en idé, har vi en plats du kan vara på.

Är du mellan 10-25 år och har en bra idé? Sök stödet Respons, ett kommunalt projekt i Uppsala.

Hur?

Prata med oss på ditt närmaste bibliotek. Vi kan hjälpa dig med lokal och att ansöka om pengarna.

Det finns Respons-coacher på bibliotek och fritidsgårdar. Alla coacher hittar du här!

  • För att fler unga ska få ta del av din goda idé så vill vi att ditt projekt ska vara offentligt och äga rum i Uppsala kommun.
  • Du måste ha varit i kontakt med en Respons-coach för att söka.
  • Arrangemanget ska även vara 100 % drogfritt.
  • Stödet utgår med max 7000 kronor

 

Foto: Lina Forsberg.