Våra sagostunder

Högläsning

På Bibliotek Uppsala har vi sagostunder för olika åldrar och med olika teman. 

Vi har också sagostunder för många av de barn i Uppsala som kan andra språk än svenska!

Välkommen in!

Aktuella sagostunder

Barnböcker

Sagor på somaliska med Marian Omar. För alla åldrar!

Startdatum: 2017-08-19

Sagostund

Lyssna på sagor tillsammans med andra. För barn 3–5 år.

Startdatum: 2017-08-24

Sagostund

Lyssna på sagor tillsammans med andra. För barn 3–5 år.

Startdatum: 2017-08-31

Konst utanför biblioteket

Lyssna på en saga, måla eller lär dig trolla på årets Gottsundadag!

Startdatum: 2017-09-02

Sagostund på finska

Vi läser, pratar, tittar på bilder, ritar och pysslar kring sagostundens tema.

Luemme suomenkielisiä satuja, katselemme kuvia ja lapset voivat piirtää ja askarrella satutunnin aihepiirin mukaan.

Startdatum: 2017-09-02