Sök böcker, filmer, musik...

Måndag 1 februari öppnar vi med kortare öppettider och begränsad service.

På Sävjabiblioteket kan du:

  • Hämta reserverade medier
  • Lämna tillbaka det du har lånat
  • Skaffa lånekort.

Internetpunkten i Sävja kulturhus med möjlighet att använda dator, skrivare, skanner och kopiator är fortsatt öppen.

Vi har en maxgräns för antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stannar längre än nödvändigt.

Öppettider

Sävjabibliotekets tegelfasad och entrédörrar i solsken.

Kontakta Sävjabiblioteket

Adress: Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 133, 757 54 Uppsala

Telefon: 018-7275292

E-post: savjabiblioteket@uppsala.se

   Följ Sävjabiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta