Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service.

Bibliotekets studierum är stängt.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt i våra lokaler. 

Öppettider

En stor byggnad i rött trä med gula gula knutar.

Kontakta Storvretabiblioteket

Adress: Fullerövägen 1, 743 32 Storvreta

Telefon: 018-7276733

E-post: storvretabiblioteket@uppsala.se

   Följ Storvretabiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta

Vänförening

Storvreta Ärentuna Kultur- och Hembygdsförening