Sök böcker, filmer, musik...

Låna en Uppsalabo på biblioteket

Låna en Uppsalabo

Just nu är utlåningen pausad på obestämd tid.

Just nu är utlåningen pausad på obestämd tid. Detta på grund av att vi vill undvika smittspridning av det nya coronaviruset. 

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset. 

Mer information finns på uppsala.se/covid-19