Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi kortare öppettider och begränsad service.

På Vängebiblioteket kan du:

  • Hämta reserverade medier.
  • Lämna tillbaka det du har lånat.
  • Skaffa lånekort.
  • Låna medier från bibliotekets hyllor.
  • Göra korta dator- och kopieringsärenden.

Vi har en maxgräns för antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt. 

Öppettider

En träbyggnad i rött med stora vita fönster.

Kontakta Vängebiblioteket

Adress: Vänge skola, Lärarvägen, 740 20 Vänge

Telefon: 018-7278051

E-post: vangebiblioteket@uppsala.se

   Följ Vängebiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta