Sök böcker, filmer, musik...

Måndag 1 februari öppnar vi med kortare öppettider och begränsad service.

På Vängebiblioteket kan du:

  • Hämta reserverade medier
  • Lämna tillbaka det du har lånat
  • Skaffa lånekort
  • Låna medier från bibliotekets hyllor
  • Göra korta dator- och kopieringsärenden

Vi har en maxgräns för antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt.

Öppettider

En träbyggnad i rött med stora vita fönster.

Kontakta Vängebiblioteket

Adress: Vänge skola, Lärarvägen, 740 20 Vänge

Telefon: 018-7278051

E-post: vangebiblioteket@uppsala.se

   Följ Vängebiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta