Talböcker

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa tryckt text. Låna hos oss eller ladda ner själv. På svenska, eller andra språk.

Talboksservice har telefontid måndag-fredag, 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Telefon: 018-7271770

E-post: talbok@uppsala.se

Vad är en talbok och vem får låna?

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi, synskada, intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning. Talböcker är till för alla, oavsett ålder. Talböcker finns också på många olika språk.

Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot, kan alla låna. På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

Du kan läsa talböcker i appen Legimus, i Legimus webbspelare eller med en daisy-spelare. Daisyspelare går att låna på biblioteket för korttidslån eller att låna från Syncentralen.

Legimuskonto

Kom till ditt närmaste bibliotek så får du ett Legimuskonto. Är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Vi visar hur du använder appen. 

Om du behöver mer hjälp och genomgång av hur man använder appen så går det bra att boka en tid på ditt närmaste bibliotek.

Observera att barn och unga upp till 15 år alltid behöver boka en tid för en introduktion och registrering i Legimus.

Om Legimus webbspelare på Legimus.se

Om appen Legimus på Legimus.se

Talboken kommer

"Boken kommer" är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder inte själv kan komma till biblioteket.

Med tjänsten Boken kommer kan du också få hemsändning av talböcker. Har du Taltidning sedan tidigare kan du få Talboken kommer till din Daisy-spelare.

Boken kommer på Bibliotek Uppsala

Universitets- och högskolestuderande

Om du har ett läshinder och behöver få inläst kurslitteratur vänder du dig till Uppsala Universitet för att få hjälp med detta.

Stöd till studenter med läsnedsättning

Språk