Vänföreningar

Några av våra bibliotek har vänföreningar som bland annat ordnar program på biblioteken.

Föreningen Brantingsbibliotekets vänner bildades för att värna om det fina stadsdelsbiblioteket. Brantingsbiblioteket ska vara en kulturell mötesplats och anordnar därför kulturaftnar.

Alla program hålls i Brantingsbiblioteket. Programmen börjar 18.00 och slutar senast 20.30. Programmen är gratis och i pausen serveras kaffe och te.

Medlemskap

Vill du stödja arbetet? Gå med i föreningen genom att betala årsavgiften på föreningens postgiro 195558-2. Du kan även betala årsavgiften på mötena. Årsavgiften är 90 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjer och 200 kronor för föreningar.

Styrelse

Ordförande: Sigvard Söderström, telefon: 018-215858

Sekreterare: Ing-Marie Andersson, telefon: 018-323793 

Kassör: Gunnel Westring-Bastin, telefon: 018-257916

Ledamöter:

Guy Bastin, telefon: 018-257916

Eric De Geer, telefon: 018-221257

Bälingebibliotekets kultur och vänförening är en ideell förening som vill medverka till att utveckla bibliotekets roll som kulturell mötesplats.
Detta sker genom att, i samverkan med biblioteket, ordna möten och arrangemang inom olika ämnesområden.

Information om aktuell verksamhet sker genom anslag på föreningens anslagstavla i Bälinge bibliotek samt genom utskick till föreningens medlemmar.

Medlemsavgift

Våra ekonomiska tillgångar är begränsade och då aktiviteterna nästan alltid är gratis för medlemmar är vi i behov av medlemsavgifter. 

Enskild person betalar 200 kronor, en familj 300 kronor per år och icke medlemmar 75 kr per gång. Plusgiro 30 22 24-1.

Om Du önskar bli medlem – kontakta någon i styrelsen.

E-post till föreningen: balinge.bibl.foren@gmail.com

Du är varmt välkommen!

Föreningens styrelse

Lennart Eriksson, ordförande

Telefon: 070-2167720

Ann-Helen Ivarsson, kassör

Telefon:076-7761614

Ann-Britt Clavebring, styrelseledamot

Telefon: 070-2756140

Kristina Sahlén, styrelseledamot

Telefon: 073-3425552

Marie Schöning, styrelseledamot

Telefon: 073-3180673

Andrea Brånemyr, bibliotekarie och adjungerad ledamot

Telefon: 018-7276007

"Slå vakt om ditt bibliotek" är mottot som Föreningen Gottsundabibliotekets vänner verkar för.

Medlemskap

Föreningen Gottsundabibliotekets Vänner är en ideell förening. Under mottot ”Slå vakt om ditt bibliotek!” verkar vi för ett bra bibliotek i Gottsunda. Alla våra program är gratis.

Du kan också gå med i föreningen! Årsavgiften är 100 kr. Om alla i familjen vill vara medlemmar kostar det istället 150 kronor. Föreningens postgiro är 445295-9. Använd gärna vår postgiroblankett som finns på Gottsundabiblioteket.

Medlemsförmåner

  • Föreningens program skickas hem till dig.
  • Medlemsblad.
  • Som medlem har du möjlighet att reservera sittplats. 
  • Om du tycker att det är obehagligt att gå hem själv vid 21-tiden erbjuds du sällskap på vägen.
  • Möjlighet att delta i studiebesök och guidningar som föreningen anordnar.

Om programmen

Programmen brukar bestå av en 45-60 minuter lång föreläsning. Därefter följer en frågestund eller dialog med kvällens gäst.

Stadsbibliotekets vänner bidrar till med programkvällar på Stadsbiblioteket. Medlemsavgiften är 125 kronor och går till denna programverksamhet.

Bli medlem

Du kan bli medlem genom att sätta in 125 kronor på plusgirokonto 55 96 86-1. Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningskortet. Medlemmar har fri entré till vissa program.

För mer information

För mer information kontakta Agneta Lilja.

Telefon: 018-50 12 97

E-post: agneta.lilja@sh.se

Storvreta Ärentuna Kultur- & Hembygdsförening är en ideell förening med huvudsakligt verksamhetsområde inom Storvreta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna Fullerö, Ekeby, Lena, Ängeby, Edshammar, Husby och Gränby.

Syftet är att inom Storvretabygden främja kulturutveckling i allmänhet, värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt att vara vänförening till Storvretabiblioteket.

Läs mer

Språk