Boken kommer

Bibliotek Uppsala erbjuder stöd och hjälp för äldre. Här kan du läsa om vilken service biblioteket kan ge.

På Bibliotek Uppsala lånar du böcker under hela livet. När du inte längre kan komma till oss kommer vi till dig.

Du som är äldre eller anhörig kan få stöd och hjälp från biblioteket.

Kontakta oss

Kontaktperson: Malin Pennlöv

E-post: malin.pennlov@uppsala.se

Telefon: 018-7271745

Telefontider

måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Postadress
Boken kommer
Uppsala stadsbibliotek
Box 643
751 27 Uppsala

E-post: bokbuss@uppsala.se

För äldreomsorgen

Boklådor till boenden

Äldreboenden, träffpunkter, korttidsboenden och dagverksamheter för dementa kan få boklådor från Bibliotek Uppsala. Boklådorna anpassas efter behov och önskemål.

Utöver vanliga böcker kan boklådor innehålla talböcker, filmer, tidskrifter, CD-böcker och böcker med stor stil.

Bokvagnsturer

En bibliotekarie går bokvagnsturer på boendet en gång i månaden, lånar ut böcker och tar upp beställningar. Bokvagnen anpassas efter behov och önskemål.

Kultur i vården

Kultur i vård och omsorg erbjuder kulturupplevelser för dig som är äldre och för dig med funktionsnedsättning eller psykiska funktionshinder. Läs mer på Uppsala kommuns hemsida.

För privatpersoner

Boken kommer

Boken kommer innebär att biblioteket skickar hem böcker till dig som inte själv kan ta dig till biblioteket. 

Talböcker

Talböcker är till för dig som är synskadad, har en läsnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning som hindrar dig från att läsa tryckt text.

Du som inte själv har möjlighet att ta dig till biblioteket
kan få hemsändning av talböcker.

Studiebesök på biblioteket

Vi på Bibliotek Uppsala vill verka för att ge stöd, hjälp och inspiration till personer som arbetar inom äldreomsorgen eller är anhöriga. Vi tar därför gärna emot studiebesök hos oss på biblioteket. Hör gärna av dig till kontaktpersonen för denna sida om du vill veta mer.