Avgifter

Att reservera böcker, film och annat på biblioteket kostar inget. Men lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala. Tappar du bort lånade böcker, filmer och annat som du har lånat måste du ersätta dem.

Om du inte återlämnar i tid får du betala en avgift, så kallad förseningsavgift. Du kan betala avgiften på biblioteket eller direkt i Mina sidor.

Biblioteket tar inte ut avgift för barnböcker som lämnas tillbaka för sent. Personer under 18 år betalar inte heller förseningssavgift eller påminnelseavgift.

Biblioteksdatasystemet registrerar om din bok är försenad. Förseningsavgiften läggs på ditt lånekort.

Om du har en skuld på över 50 kronor kan du inte låna eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar bibliotekskortet som vanligt.

Om boken, filmen eller det du har lånat har gått sönder måste du ersätta den. Har du tappat de saker som du har lånat måste du också betala.

Nya avgifter 1 januari 2017

1 januari 2017 införde Bibliotek Uppsala nya avgifter. Vissa har höjts, och andra sänkts.

Här nedan kan du se de nya avgifterna.

Förseningsavgifter

 • 3 kronor/dag för böcker, tidskrifter, film och tv-spel. (Max 100 kronor om flera medier lämnas samtidigt)
 • Avgift för påminnelse: 25 kr.
 • Barn och unga upp till 18 år betalar ingen förseningsavgift.

Försvunna eller trasiga medier

 • Vuxenbok, även ljudbok: 300 kr.
 • Barn och ungdomsbok, även ljudbok: 150 kr.
 • Pocket: 150 kr.
 • Tidskrift, enstaka nummer: 150 kr.
 • Dvd med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Musik-cd: 200 kr
 • Tv-spel med lånerättigheter för bibliotek: 500 kr
 • Dyrbart och svårersättligt material: Individuell ersättning.
 • Fjärrlån: ersätts med taxa från det långivande biblioteket.
 • Du kan inte ersätta en skadad eller borttappad bok med ett likvärdigt exemplar.
 • Ersättning för borttappade medier återbetalas inte, även om du hittar och återlämnar medierna vid ett senare tillfälle.

Fjärrlån

 • Inom Norden: ingen kostnad.
 • Utomnordiska fjärrlån: 200 kr. Avgiften tas ut av nationell lånecentral.

Nytt bibliotekskort

 • Vuxen: 20 kr

 • Barn: 10 kr

Kopierings- och utskriftskostnader

Du kan kopiera och skriva ut på alla Bibliotek Uppsalas bibliotek.

På Stadsbiblioteket kan du köpa ett laddningsbart  kopieringskort för 30 kronor med 15 markeringar. Du kan sedan ladda kortet med fler markeringar och du betalar då 1 kronor och 50 öre för varje markering.

På Stadsbiblioteket kan du också köpa ett engångskort för 10 kronor med 5 markeringar. 1 markering motsvarar 2 kronor.

På Gottsundabiblioteket kan du köpa kopieringskort för 50 kronor med 35 kopior.

A4 svart-vit: 2 kronor per sida

A3 svart-vit: 4 kronor per sida

A4 färg: 6 kronor per sida

A3 färg: 12 kronor (Stadsbiblioteket)

A3 färg: 8 kronor (Stadsdelsbiblioteken)

Faxkostnader Eriksbergsbiblioteket och Gottsundabiblioteket

Inom Sverige: 10 kronor första sida, följande sidor 5 kronor/sida

Inom Europa: 20 kronor första sida, följande sidor 5/sida

Övriga världen: 30 kronor första sida, följande sidor 5 kronor/sida

Mottagande av fax: 5 kronor/sida