Föreningen ordnar program- och kulturaftnar i Bälinge. Kontakta gärna oss i styrelsen om du vill bli medlem i föreningen.

Bälingebibliotekets kultur och vänförening är en ideell förening som vill medverka till att utveckla bibliotekets roll som kulturell mötesplats.
Detta sker genom att, i samverkan med biblioteket, ordna möten och arrangemang inom olika ämnesområden.

Information om aktuell verksamhet sker genom anslag på föreningens anslagstavla i Bälinge bibliotek samt genom utskick till föreningens medlemmar.
Våra ekonomiska tillgångar är begränsade och då aktiviteterna nästan alltid är gratis för medlemmar är vi i behov av medlemsavgifter. Enskild person betalar 150 kronor, en familj 200 kronor per år och icke medlemmar 60 kr per gång. Plusgiro 30 22 24-1.

Om Du önskar bli medlem – kontakta någon i styrelsen.

Du är varmt välkommen!

Föreningens styrelse

Tor Bergman, ordförande

Telefon: 0703096225

Alice Brunnberg, vice ordf.  

Telefon: 0702014741

Ann-Helen Ivarsson, kassör

Telefon:Mobil  076 776 16 14.

E-post: a-h.ivarsson@telia.com

Lennart Eriksson, sekreterare.  

Telefon: 0702167720

Erica Markne, bibliotekarie och adjungerad ledamot

Telefon: 018-7276007

E-post: erica.markne@uppsala.se  

Karin Hjelm, bibliotekarie och adjungerad ledamot

Telefon: 018-7277844

E-post: karin.hjelm@uppsala.se

Aktuella program