Låna ett skräddarsytt urval av böcker, ljudböcker och tidningar till din arbetsplats.

Tjänsten "Böcker på jobbet" innebär att företag och organisationer kan låna böcker, ljudböcker och tidskrifter av Stadsbiblioteket i Uppsala för en mindre avgift.

Urvalet skräddarsys efter de anställdas önskemål. Stadsbiblioteket förser därefter arbetsplatsen regelbundet med nya böcker. Ett bokombud på arbetsplatsen sköter kontakten mellan arbetsplatsen och biblioteket.

Mer information

Stadsbiblioteket, Böcker på jobbet

Telefon: 018-7271745 Telefontid: måndag–fredag 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

E-post: bokbuss@uppsala.se