Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan du låna böcker genom Boken kommer.

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket.

Bibliotekets personal kommer hem till dig med böcker som du beställer och hämtar dem igen efter en månad.

Om du bor på landsbygden kan du få hem beställningen via Biblioteksbussen.

Du kan få hemsändning av både skönlitteratur och facklitteratur, tidskrifter, musik, ljudböcker, talböcker, böcker med stor stil och böcker på lätt svenska.

Mer information

Telefon Boken kommer: 018-7271745

Telefon Talboken kommer: 018-7271770

Telefontid: måndag–fredag 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00

Boken kommer  
Uppsala stadsbibliotek  
Box 643  751 27 Uppsala

E-post: bokbuss@uppsala.se