Sök böcker, filmer, musik...

Brantingbibliotekets vänföreningar ordnar program och kulturaftnar.

Föreningen Brantingsbibliotekets vänner bildades för att värna om det fina stadsdelsbiblioteket. Brantingsbiblioteket ska vara en kulturell mötesplats och anordnar därför kulturaftnar.

Alla program hålls i Brantingsbiblioteket. Programmen börjar 18.00 och slutar senast 20.30. Programmen är gratis och i pausen serveras kaffe och te.

Medlemskap

Vill du stödja arbetet? Gå med i föreningen genom att betala årsavgiften på föreningens postgiro 195558-2. Du kan även betala årsavgiften på mötena. Årsavgiften är 90 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjer och 200 kronor för föreningar.

Styrelse

Ordförande: Sigvard Söderström, telefon: 018-215858

Sekreterare: Ing-Marie Andersson, telefon: 018-323793 

Kassör: Gunnel Westring-Bastin, telefon: 018-257916

Ledamöter:

Guy Bastin, telefon: 018-257916

Eric De Geer, telefon: 018-221257