Brantingbibliotekets vänföreningar ordnar program och kulturaftnar.

Föreningen Brantingsbibliotekets vänner bildades för att värna om det fina stadsdelsbiblioteket. Brantingsbiblioteket ska vara en kulturell mötesplats och anordnar därför kulturaftnar.

Alla program hålls i Brantingsbiblioteket. Programmen börjar 18.00 och slutar senast 20.30. Programmen är gratis och i pausen serveras kaffe och te.

Medlemskap

Vill du stödja arbetet? Gå med i föreningen genom att betala årsavgiften på föreningens postgiro 195558-2. Du kan även betala årsavgiften på mötena. Årsavgiften är 90 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjer och 200 kronor för föreningar.

Styrelse

Ordförande: Sigvard Söderström, telefon: 018-215858

Sekreterare: Ing-Marie Andersson, telefon: 018-323793 

Kassör: Gunnel Westring-Bastin, telefon: 018-257916

Ledamöter:

Guy Bastin, telefon: 018-257916

Eric De Geer, telefon: 018-221257