Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service. Detta för att bidra till minskad smittspridning av covid-19 i Uppsala.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna i våra lokaler längre än nödvändigt. Personalen kan inte ge service med mindre än två meters avstånd.

Inför ditt besök

Bibliotekens öppettider hittar du nedan:

Översätt